32.00

Περιγραφή

Συσκ. 8 Τεμαχίων

2 τεμάχια 20 cm

2 τεμάχια 25 cm

2 τεμάχια 30 cm

2 τεμάχια 40 cm