27.00

Περιγραφή

συσκ. 6 τεμαχίαων

2 τεμάχια 20 cm

2 τεμάχια 30 cm

2 τεμάχια 40 cm