32.00

Περιγραφή

συσκ. 8 τεμαχίων

2 τεμάχια 20 cm

2 τεμάχια 25 cm

2 τεμάχια 30 cm

2 τεμάχια 40 cm