10.00

Περιγραφή

Το μοτίφ δεω είναι αυτοκόλλητο .Μπορείτε να το ενσωματώσετε με κόλα ή να γαζωθεί σε οποιοδήποτε ύφασμα.